zpět

ČPV TEPLÁ, ČPV STŘELA 2008

(12. - 14. 9. 2008)


13. 9. 2008 ČPV TEPLÁ

Závod ČPV se jede v úseku Březová – ústí, délka úseku je 8,3 km obtížnost WW I-ZW.

Tento úsek je sjízdný pouze v období dešťů nebo při vypouštění z přehrady. Řečiště pod přehradou je upravené, s četnými stupni, proslulými zvláště v blízkosti hotelu Thermal. Řeka je dostatečně široká, na začátku jsou dva provalené stupně se zbytky kamenů - v minulých závodech organizátoři připravili pro závodníky lahůdku – ještě v Březové jsou závodníci navedení brankou do náhonu, širokého tak akorát na loď, který má po pravoúhlé zatáčce shýbačku a jste vráceni opět do koryta řeky. Po vplutí do Karlových Varů začíná regulace, projíždíte kolonádou a dvěma tunely se skluzavkou. Po té následují tři stupně opět s brankami – stupně je třeba projet rychle a přímo – mají vývar, který vás pěkně podrží – bezpečnost při průjezdu zajišťují záchranáři, kteří jsou připravení vás vytáhnout. Pod třetím stupněm je cíl závodu, ale závodníci pokračují dál. Výstupní místo je cca 200 m od ústí Teplé do Ohře na pravém břehu.

14. 9. 2008 ČPV STŘELA

Závod ČPV se jede v úseku Rabštejn – most přes Střelu u obce Mladotice, celková délka cca 18 km, délka závodu asi polovina, obtížnost WW I-ZW.

Vodní stav v době závodu je nadlepšený vypouštěním ze žlutické přehrady.

Pod Rabštejnem se řeka zařezává do nehlubokého, ale romantického údolí a tvoří lehké peřeje. Koryto je kamenité a širší, jezů je na řece málo a obvykle sjízdné. Startovní branka je umístěna na jezu v Rabštejně, v tomto úseku vás nečeká žádná záludnost – takže nevynechávat branky a jet rychle.

Cílová brána je umístěna cca 8 km před výstupním místem, které je na pravém břehu u mostku do letního tábora.

Organizační pokyny:

Vedoucí akce: Jiří Šťastný

S sebou: vodácké věci, jídlo, spacák, karimatka, peníze.

Čtvrtek: navazování lodí po tréninku.

Pátek: sraz na loděnici v 16 hod., odjezd v 16.30 hod., příjezd do místa ubytování cca 22.30 hod. (Aktuálně budete informování o místě ubytování.)

Sobota: příjezd do Březové (start závodu) v cca 9 hod. Přihlašování, rozdání startovních čísel, výklad tratě, losování cen dle startovních čísel. Start první lodě cca 10 hod. Autobus odjíždí směr Karlovy Vary po odstartování posledního závodníka oddílu. V místě výstupu z vody se odevzdávají startovní čísla, občerstvení pro závodníky, navazování lodí a jede se opět na start závodu. Následuje druhá jízda, již nezávodní, plavba pokračuje po Ohři až na Hubertus – zde můžete potrénovat. Navazování lodí, návrat do Karlových Varů, dle domluvy následuje prohlídka města, ochutnávka pramenů a v domluvený čas odjezd do místa ubytování.

Neděle: příjezd do Rabštejna cca 9 hod., opět přihlašování, výklad tratě. Je nutno rychle se převléci, odvázat lodě – autobus u řeky může stát pouze krátce, doprava je zde řízena a je jednosměrná. Start první lodě cca 10.30 hod. Jede se pouze jedna jízda, bez možnosti, po celé délce plavby, nástupu do autobusu. Autobus bude k dispozici až v místě výstupu, zde po skončení závodu proběhne losování cen dle startovních čísel. Odjezd směr Brno cca 14 hod.

Stravování: z vlastních zásob, možnost nákupu v Karlových Varech, případně podle místa ubytování večer v restauraci.

Nahlédněte do vodácké kilometráže... Teplá
Nahlédněte do vodácké kilometráže... Střela

Irena