Členské příspěvky oddílu Racek pro rok 2019

Dospělí členové oddílu - 2 200 Kč/rok

Žáci a studenti řádného denního studia do 26 let, důchodci (stav k 1. 1. daného kalendářního roku nebo ke dni vstupu do oddílu) - 1 300 Kč/rok

Předškoláci, rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, členové výboru oddílu, přespolní členové, kteří nemají uskladněné vybavení na loděnici, nechodí na bazén ani na pravidelné tréninky a nemají nárok na slevy na zájezdy (stav k 1. 1. daného roku nebo ke dni vstupu do oddílu) - 300 Kč/rok

Noví členové, kteří vstoupí do oddílu v první polovině roku (do konce srpna), platí příspěvky v plné výši.

Noví členové, kteří vstoupí do oddílu od září do konce roku, platí polovinu této částky. (Sleva neplatí pro příspěvky ve výši 300 Kč, ty se hradí v plné výši vždy.)

Příspěvky se platí do 26. ledna a to na celý kalendářní rok.

Přihlášky a vybírání členských příspěvků má na starosti Jana Šťastná.

Placení členským příspěvků a zájezdů budete moci v tomto roce i převodem z účtu na účet.

Brigády

Pro zlepšení stavu a údržbu loděnice a jejího okolí a pro pořádání akcí pořádaných oddílem je třeba spolupodílení se všech členů oddílu na pracích s tím souvisejících. Každý člen oddílu má povinnost odpracovat pro naše společné blaho minimálně 15 brigádnických hodin ročně. (mimo předškoláků). Pokud je neodpracuje, přispívá do společné pokladny formou mimořádného oddílového příspěvku částku 50 Kč za neodpracovanou hodinu. Tato částka se mu strhne z kauce, kterou uhradil při prvním placení oddílových příspěvků. Strženou částku pak doplatí při nejbližším placení oddílových příspěvků, tak aby měl na začátku roku opět na svém kontě celou částku kauce. (Kauci 750 Kč platí ve větších rodinách pouze tři členové rodiny, povinnost odpracovat brigády mají ale všichni.) V případě ukončení členství v oddíle a odpracování všech brigádnických hodin se mu celá kauce vrací. V případě, že nemá odpracované všechny hodiny, tak se mu z kauce nejprve příslušná částka odečte a vrátí se mu jen rozdíl. Za děti je vhodné, aby brigádnické hodiny odpracovali rodiče.

Členství ve vodáckém oddíle Racek Brno Vám přináší tyto výhody a možnosti:

Pro děti a studenty řádného denního studia do 26 let (platí i pro členy, kteří v daném kalendářním roce dovrší 26 let)

Výhody a možnosti, které jsou v ceně členských příspěvků.

Členstvím v oddíle Racek se stáváte řádným členem těchto organizací, ve kterých máte zaplaceny členské příspěvky a můžete využívat výhod plynoucích z členství v nich:

Asociace turistických oddílů mládeže (ATOM), Klub českých turistů (KČT), Český svaz kanoistů – sekce turistiky (ČSK), TJ Tesla Brno – oddíl kanoistiky, Centrum volného času Lužánky (jen do ukončení střední školy)

Po celý školní rok jsou pro Vás zajištěny 2x týdně tréninky pod vedením zkušeného vedoucího (v letní sezóně na řece Svratce, v průběhu zimní sezóny 1x týdně jedna hodina v tělocvičně, 1x týdně jedna hodina eskymování a plavání na bazéně), zapůjčení veškerého potřebného vodáckého vybavení (loď, pádlo, vesta, přilba, špricka…), možnost zapůjčení turistického vybavení na akce pořádané oddílem (stan, vařič, nádobí…) v letním období k dispozici prostory loděnice se šatnou, sušárnou a klubovnou, možnost uskladnění lodě a veškerého vodáckého vybavení na loděnici, organizační zajištění víkendových akcí i letního tábora a zahraničního zájezdu, startovné na závodech a soutěžích.

Výhody a možnosti, které jsou zajištěny a jsou za výhodných cenových podmínek

Možnost účastnit se víkendových akcí pod vedením zkušeného vedoucího (v letní sezóně na vodě, v zimě na běžkách, cca 15 víkendových akcí za rok), 1x ročně letní tábor, 1x ročně letní zahraniční zájezd.

Pro dospělé

Výhody a možnosti, které jsou v ceně členských příspěvků.

Členstvím v oddíle Racek se stáváte řádným členem těchto organizací, ve kterých máte zaplaceny členské příspěvky a můžete využívat výhod plynoucích z členství v nich:

Český svaz kanoistů – sekce turistiky (ČSK), TJ Tesla Brno – oddíl kanoistiky, Asociace turistických oddílů mládeže (ATOM) – pouze vedoucí mládeže.

Po celý školní rok máte možnost účastnit se tréninků pro mládež - 2x týdně tréninky pod vedením zkušeného vedoucího (v letní sezóně na řece Svratce, v průběhu zimní sezóny 1x týdně jedna hodina v tělocvičně, 1x týdně jedna hodina eskymování a plavání na bazéně), možnost zapůjčení turistického vybavení na akce pořádané oddílem (stan, vařič, nádobí…) v letním období k dispozici prostory loděnice se šatnou, sušárnou a klubovnou, možnost uskladnění vlastní lodě a veškerého vodáckého vybavení na loděnici, organizační zajištění víkendových akcí i zahraničního zájezdu, startovné na závodech a soutěžích, možnost využití dílny na loděnici, možnost zapůjčení klíčů od loděnice (po splnění podmínek pro držitele klíčů viz. provozní řád loděnice), navštěvovat loděnici i mimo dobu oficiálního tréninku, možnost využití dalšího zařízení loděnice – hřiště, ohniště, kuželky, ping pong, schody k řece….

Výhody a možnosti, které jsou zajištěny a jsou za výhodných cenových podmínek

Možnost účastnit se víkendových akcí pod vedením zkušeného vedoucího (v letní sezóně na vodě, v zimě na běžkách, cca 15 víkendových akcí za rok), 1x ročně letní zahraniční zájezd.