zpět

JIHLAVKA 2008

(splutí 21. 6. 2008)

Jihlavka je krásná, široká řeka tekoucí údolím přírodního parku Střední Pojihlaví. Je ideální tréninkovou řekou pro začínající vodačky i vodáky. Sjízdná je pouze pár dnů v roce, kdy se pouští voda z vodní nádrže Mohelno. Okolí řeky je opravdu krásné, takže je čím se kochat.

Splutí je organizováno v úseku silniční most Mohelno až silniční most Ivančice, délka tohoto úseku je 18 km, obtížnost WW I.

1. úsek silniční most Mohelno – silniční most Hrubšice, délka cca 11 km

- v tomto úseku se nachází dvě obtížnější místa a to dva jezy, první na začátku plavby ve tvaru písmena V, sjízdný uprostřed – zde je potřeba dát pozor táhne to do náhonu vlevo, druhý na konci tohoto úseku většinou sjízdný vpravo, řeka je klidná s občasnými peřejkami.

- výstupní místo je u silničního mostu v Hrubšicích, kde je přestávka na oběd (z vlastních zdrojů).

2.úsek silniční most Hrubšice – silniční most Ivančice, délka cca 8 km

- v tomto úseku jsou také dva jezy, první jez je opět na začátku – provalený, většinou sjízdný vlevo – nutno prohlédnout, druhý v obci Letkovice sjízdný vpravo – pod ním je malý váleček, je dobré zapádlovat, abyste v něm nezůstali, 300 m před koncem plavby je soutok Jihlavky s Oslavou, výstupní místo pravý břeh u silničního mostu

Organizační pokyny:

S sebou: jídlo, vodácké věci, peníze.

Čtvrtek: navazování po tréninku.

Sobota: sraz na loděnici 7.30 hod, odjezd z loděnice v 8 hod., příjezd k řece cca v 9. hod., odvazování lodí, nastupování na vodu, autobus po nástupu posledního účastníka zájezdu na vodu odjíždí směr silniční most Hrubšice, kde bude přestávka na jídlo, po té, dle pokynů vedoucího, autobus přejíždí na konec plavby k silničnímu mostu Ivančice, zde navazování lodí, převlékání a odjezd směr Brno cca 16 hod.

Stravování: z vlastních zásob, autobus bude k dispozici v místě přestávky na oběd – není tedy nutno si jídlo vést s sebou. Na konci plavby v Ivančicích je místní hostinec, který bývá otevřený – možnost občerstvení (při čekání na ostatní).

Nahlédněte do vodácké kilometráže...

Irena