Vizualizace projektu VMO a Sportovního areálu Heršpice obsahují vodácký kanál.