Schůzka členů sdružení

27.11. se členové sdružení sešli, aby se vzájemně informovali o postupu při přípravě dokumentace a o postupu jednání o kanálu.


Bylo přijato toto stanovisko k oběma lokalitám:


 • Sdružení znovu usiluje o vybudování kanálu a areálu v Pisárkách, protože zkušenosti ze zahraničí ukazují, že na provoz 100% čerpaných kanálů nejsou prostředky.
 • V rámci jednání především s Povodím Moravy s.p., BVaK, MMB bylo dosaženo těchto výsledků:
  • nalezena nová varianta vracení vody, která je přijatelná pro PMo
  • domluvena koordinace s vodárnou
  • otevřel se problém výstavby vodní elektrárny a s tím nutnost “boje o vodu”
  • zjistil se stav a změny v zahrnutí kanálu do územního plánu města Brna
  • projednává se možnost vypracování projektu s řešením návaznosti na protipovodňová opatření
 • Sdružení se snaží zapojit do projektu organizace, které mohou žádat o dotace potřebné výše
 • Sdružení podporuje výstavbu areálu i v lokalitě Brno-Přízřenice, členové sdružení jsou ochotni se aktivně do tohoto projektu zapojit.
 • Sdružení považuje za dobré, když bude stát alespoň jeden z kanálů, což závisí na tom, kde bude projekt zahrnut do územního plánu a pro kterou lokalitu se podaří sehnat peníze.
 • Sdružení se bude pravidelně scházet, zhruba jednou za 1 až 2 měsíce.
 • Členové sdružení budou informovat ostatní o výsledcích svých aktivit.