Prezentace na WWP

Plány na výstavbu kanálu i činnost sdružení byly prezentovány veřejnosti na Welké Wodácké Pouti, pořádané Vodák-Sportem.